BEZPLATNÁ LINKA 800 022 022 

Vlastníte nemovitost?

Chcete zůstat ve svém?

Chcete se zajistit na stáří?

Chcete více peněz v důchodu? 

Právě pro Vás je SENIORENTA určena!

Jana Krejčová, Praha 10

"Líbí se mi, že mi bylo umožněno změnit výši měsíčních částek a pomoci tak kamarádce."

Marie Hanzlíková, ČB

"Společnost převzala péči o můj dům a já mohu v klidu užívat penzi bez starostí."

Josef Bláha, Kladno

"S rentou mohu přes týden bydlet v domově pro seniory a víkendy trávit doma."

U NÁS NEPLATÍTE ŽÁDNÉ POPLATKY - KONZULTACE A VYŘÍZENÍ JE VŽDY ZDARMA!

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů pouze pro účely nezávazné nabídky

Celý proces probíhá pod dohledem NOTÁŘE 

Nové auto nebo dovolená?

Při zvolení jednorázové výplaty v kombinaci s měsíční rentou si můžete splnit své sny i v důchodovém věku. Poraďte se s námi a nedokládejte spokojenost!

Lepší péče nebo koníčky

Přemýšlíte, jak o Vás bude jednou postaráno? Zkusili byste rádi nějakého nového koníčka, ale chybí Vám k tomu peníze. Získejte SENIORENTU a žijte naplno!

Seniorům ve věku od 65 let nabízíme řešení, jak se finančně a trvale zajistit na stáří a využít k tomu bezpečně vlastní nemovitost. Zpětnou hypotéku nabízíme v podobě SENIORENTY,    kdy se vyplácejí pravidelné měsíční částky ve sjednané výši. Vaši nemovitost odkoupíme a    k bytu či domu Vám zřídíme věcné břemeno doživotního užívání. Toto právo Vám bude ihned vloženo do katastru nemovitostí. K účelu zpětné hypotéky může sloužit nemovitost, jež se nachází kdekoliv v České republice. Garantem celkové realizace je přímo naše společnost KRÁLOVSKÁ REALITNÍ, spol. s r.o. , která působí na trhu již více než 16 let. 

Jako finanční vyrovnání si můžete zvolit např. částečné jednorázové vyplacení peněz, s tím, že zbývající část sjednané kupní ceny bude vyplácena formou renty z nemovitosti. Častěji klienti volí vyplácení celé kupní ceny formou doživotní renty z nemovitosti postupně, v měsíčních částkách. Výši splátek si určí vždy klient - senior dle potřeby. V praxi SENIORENTA (doživotní renta)  často převyšuje i klientův důchod. Vždy je s vyplácením renty spojeno právo doživotního užívání Vaší nemovitosti. Realizace je tedy stoprocentně a bezpečně zajištěna formou věcného břemene užívání bytu či domu vloženého do katastru nemovitostí (dle § 1297 Nového občanského zákoníku se jedná o služebnost bytu - platí též pro domy). 

VOLEJTE ZDARMA 800 022 022 

Všechna jednání jsou NEZÁVAZNÁKlienti u nás nikdy za nic neplatí. Nabídka, odhad a veškeré konzultace (osobní, telefonické, emailové) jsou vždy ZDARMA. Samozřejmostí je poskytnutí NEZÁVAZNÉ nabídky a bezplatného poradenství. Získejte doživotní rentu bez stěhování, poplatků a zbytečných formalit. Poraďte se s profesionály s patnáctiletou praxí.

Výhody renty z nemovitosti

Mezi hlavní výhody SENIORENTY patří:

 • využití peněz, které jsou po dobu vlastnictví nemovitosti nedostupné
 • úspora peněz za pojištění, údržbu a daň z nemovitosti - povinnosti přecházející na nás
 • žádné skryté poplatky, jasné a neměnné podmínky
 • získání finančních prostředků bez nutnosti se z nemovitosti vystěhovat
 • zřízení věcného břemene, opravňujícího k bydlení obdobně, jako vlastnické právo
 • právně výhodnější postavení ve smluvním vztahu má vždy senior
 • neexistující rizika - vyplácení renty je zajištěno zástavním právem, smluvními pokutami a možností seniora odstoupit od smlouvy bez povinnosti vracet již vyplacenou rentu

Spojené praktické výhody renty z nemovitosti:

 • trvalé zajištění na stáří
 • možnost cestování
 • možnost provozování nákladnějších koníčků
 • možnost finančního přilepšení také blízkým osobám
 • dostupnost lepší lékařské péče
 • sebevědomější statut ve společnosti
 • získání pocitu zabezpečení a klidného života 

Zajištění doživotního užívání

Zajištění práva doživotního užívání nemovitosti je realizováno bezpečnou formou zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí (pro náhled části listu vlastnictví bytu, k jednomu z námi realizovaného případu, prosíme klikněte ZDE.) 
Věcné břemeno, stejně tak, jako vlastnické právo, patří mezi tzv. věcná práva a podléhá stejné ochraně. Jedná se o absolutní majetkové právo, které je jednostranně nezrušitelné. V praxi to znamená, že bez souhlasu oprávněného z věcného břemene, tedy toho, kdo nemovitost užívá, nelze věcné břemeno zrušit ani vypovědět. Zákon to nedovoluje.  

Důvěra a zajištění renty z nemovitosti

Uvědomujeme si, jak je důležité, aby měl člověk při jakémkoliv obchodu, či objednání služby pocit profesionálního a seriózního přístupu. Dobře si také uvědomujeme, jak zásadní životní rozhodnutí naši klienti při sjednávání SENIORENTY musí učinit a jakou důvěru svým rozhodnutím projevují. Naše praxe je proto trvale postavená na statutu profesionality a poctivého jednáníNavzdory velkému počtu úspěšně realizovaných případů jsme za celou dobu našeho obchodního působení neřešili žádný případ jakéhokoliv sporu nebo stížnosti, které by byly spojeny s naší činností. Vedle dlouholetého renomé naší značky mohou dále naši klienti očekávat vysokou míru zajištění jejich práv. Plnění všech povinností z naší strany je smluvně velmi přísně ošetřeno a zajištěno tak, aby měl silnější postavení ve smluvním ujednání vždy náš klient - senior. Na této zásadě si trvale zakládáme a na straně klienta vždy vítáme možnost nezávislého právního posouzení smluvních podmínek.  

Příklad zajištění renty z nemovitosti

Oprávněným dotazem bývá otázka, jak konkrétně je zajištěno nejen právo doživotního užívání, ale také jaké záruky poskytujeme pro případ, že by z jakéhokoliv důvodu došlo k přerušení vyplácení renty. Tyto situace jsou smluvně ošetřeny na vysoké úrovni. Nabízíme nejvyšší formu zajištění, kterou vyžadují při poskytování hypoték např. banky, a to zřízení zástavního práva na předmětné nemovitosti ve prospěch seniora. Zástavní právo doprovází notářský zápis. Standardem je dále smluvní ustanovení o odstoupení od smlouvy, a to v nejpřísnější formě. Pokud by došlo z naší strany k porušení smluvních podmínek, má klient vedle možnosti využití realizace zástavního práva dále právo nejen od smlouvy odstoupit a tím získat nemovitost zpět do vlastnictví, ale současně by všechny finanční částky, které jsme již zaplatili, propadly jako smluvní pokuta. Snažíme se tak maximálně ošetřit všechny nežádoucí situace, které by mohly, a to i nezaviněně z naší strany, nastat. Z obchodního hlediska je tedy vysoce nepravděpodobné, že bychom dobrovolně či z nedbalosti takový stav připustili. Jsme přesvědčeni, že námi poskytovaná míra zajištění zájmů klientů je na tak vysoké úrovni, že neexistují reálná rizika, která by klient při zájmu o naší rentu podstupoval. 

Shrnutí ochrany klienta

 • Je možné při zpětné hypotéce přijít o bydlení? Není. Bydlení a užívání nemovitosti je zajištěno věcným břemenem, které požívá obdobnou zákonnou ochranu jako např. vlastnické právo.
 • Co když v případě vyplácení pravidelné renty plátce renty přestane peníze posílat? Je vyplácení renty nějak chráněno? Ano. V takovém případě má klient možnost odstoupit od smlouvy a získat nemovitost zpět do svého vlastnictví s tím, že všechny vyplacené částky není povinen poskytovateli renty vracet, neboť tyto propadnou příjemci renty jako smluvní pokuta.
 • Je zde při zpětné hypotéce i jiný způsob ochrany? Ano. Nabízíme stejný způsob ochrany, které využívají pro zajištění svých práv např. banky. Aby si banka zajistila, že budou klienti splácet pravidelně hypotéku, dochází současně s poskytnutím úvěru ke zřízení zástavního práva. Obdobně mají naši klienti zajištěné platby SENIORENTY zástavním právem, které je zřizováno současně s odprodejem jejich nemovitosti.
 • Může společnost při zpětné hypotéce část nemovitosti pronajmout někomu cizímu? Nemůže. Věcné břemeno je zřizováno v rozsahu užívání celé nemovitosti ve prospěch seniora.
 • Co když dojde k úpadku společnosti? Budu se muset z nemovitosti vystěhovat? Ne.    V případě, že bychom se dostali do platební neschopnosti a náš majetek měl být prodán např. v dražbě, věcné břemeno je trvale nedotknutelné a přetrvává v nezměněné podobě nadále, bez ohledu na změnu vlastníka nemovitosti. Zde je nutno připomenout existenci zástavního práva klientů, které by v případě prodeje nemovitosti chránilo v první řadě seniorův nárok na jednorázové doplacení zbývajících částek renty. 

Co je renta z nemovitosti?

Obecně je zpětná hypotéka / SENIORENTA renta z nemovitosti určena zejména lidem, kteří vlastní nemovitost a nemají žádné dědice, případně nikdo z dětí ani příbuzných jejich dům či byt nepotřebuje nebo nechce. V praxi je nejčastěji využívána forma doživotní renty pro zajištění vyšší životní úrovně seniorů. Využívána je tato forma zpětné hypotéky také k zajištění nadstandardní lékařské péče doma nebo v pečovatelských zařízeních. V některých případech je renta pro seniory využívána též jako pomoc dětem či vnoučatům se splácení hypotéky. Často je seniorská renta využívána také pro cestování v důchodu či pro celkové zabezpečení v penzi. Lepší životní úroveň v penzi je dnes již samozřejmým požadavkem dnešních seniorů. Více peněz v důchodu bez nutnosti stěhování je v současné době trendem v celé Evropě. Je možné využít i nemovitost zatíženou hypotékou či exekucí

Průběh a realizace

Klient se obrátí na naši společnost s žádostí o nezávaznou nabídku SENIORENTY. Poté dojde z naší strany k ohodnocení nemovitosti a sestavení rozvrhu plateb renty z nemovitosti. Následuje příprava kompletní smluvní dokumentace a její předložení klientovi. Finální fází je návštěva notáře a doručení příslušných smluv na katastr nemovitostí. Katastr nemovitostí zapíše nového vlastníka současně s věcným břemenem doživotního užívání a následně dochází k výplatě.

Zpětná hypotéka - konzultace
Zpětná hypotéka - konzultace

Nezávazná konzultace

Je pro nás velmi důležité, aby měli naši klienti o nabízeném produktu dostatek informací. Jsme připraveni kdykoliv zodpovědět jakékoliv Vaše nezávazné dotazy. Můžete využít osobní konzultace, kterou si sjednáte telefonicky a navštívit nás v den a hodinu, které budou vyhovovat Vám, nebo Vás můžeme navštívit my na sjednaném místě. Na naše klienty nikdy nespěcháme! Pro konzultace je vyhrazeno vždy dostatek času.  Diskuze probíhají v přátelské atmosféře, pro případné právní dotazy je k dispozici náš podnikový právník. 

                  Kontaktní formulář pro Vás

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů pouze pro účely nezávazné nabídky

 ŘÍKAJÍ O NÁS

Jana Krejčová

Praha 10

„Líbí se mi, že mi bylo umožněno změnit výši měsíčních částek a pomoci tak kamarádce.“

Marie Hanzlíková

České Budějovice

„Společnost převzala péči o můj dům a já mohu v klidu užívat penzi bez starostí.“

                                                                                                      JSME S VÁMI JIŽ 16 LET,                                            DĚKUJEME ZA DŮVĚRU!                                                                                                                         

Renta z nemovitosti - linka zdarma
Renta z nemovitosti - linka zdarma

VOLEJTE ZDARMA 800 022 022 

Důchody jsou stále velmi nízké

Zpětná hypotéka - diskuze
Zpětná hypotéka - diskuze
Renta z nemovitosti - diskuze
Renta z nemovitosti - diskuze

Penze v Česku nepatří k nejvyšším a navzdory tomu, že se je vláda každoročně snaží aspoň o pár stokorun zvyšovat, řada seniorů nedosáhne ani na 13 tisíc korun měsíčně, což je zhruba průměrná výše důchodu. Pokud bychom chtěli hledat viníka, který může za nízké penze, můžeme ukazovat na stát, na zaměstnance, ale i sami na sebe.

Obecně vzato je systém k seniorům spravedlivý a patří ve světe k těm lepším. To ale neřeší fakt, že někomu přistane na účtu po desítkách let práce třeba jen 10 tisíc korun. Z nich má zaplatit bydlení, stravu, léky, ošacení, služby a další položky.

Výhodu mají senioři, kteří vlastní nemovitost, ve které bydlejí. Mají tak možnost využít některou formu zpětné hypotéky (renty z nemovitosti) a získat tak druhou penzi. 

Zdroj: moneymag