ČASTÉ DOTAZY

Produkt stojí na třech pilířích - stěžejní pojmy:

1. renta

2. smluvní zajištění  (závazků poskytovatele) 

3. břemeno

Co když přestaneme platit rentu?

Co když zanikneme...