KONEČNĚ VYŠŠÍ DŮCHOD...

1.1.2019 došlo historicky k nejvyššímu nárůstu starobního důchodu. Zatímco průměrný důchod v roce 2018 činil cca 12400 Kč, v roce 2019 dochází ke zvýšení o 900 Kč na cca 13300 Kč. Růst důchodů pocítí dále senioři, kteří se dožijí 85 let, a to v podobě automatického příplatku 1000 Kč k dosavadnímu důchodu.

Mají být ale tato čísla pro české seniory při stále rostoucích cenách opravdu uklidňující? Jen pro srovnání si uveďme příklad v sousedním Německu. V těchto dnech se německá vláda zabývá návrhem Ministerstva práce a sociálních věcí o zavedení minimálního důchodu ve výši 900 EUR, což je přibližně dvojnásobek českého nikoliv minimálního, ale průměrného důchodu. V Německu, ale také v dalších zemích západní Evropy, mají navíc senioři již desítky let možnost vylepšit svojí finanční situaci tak zvanou zpětnou hypotékou, pro kterou jsou také zažité pojmy jako je seniorenta, renta z nemovitosti, důchodová renta, apod.

V České republice mají senioři možnost zlepšit svojí životní úroveň např. využitím důchodové renty, kterou nabízí společnost KRÁLOVSKÁ REALITNÍ, jež působí na trhu již 15. rokem. O rentu může žádat vždy pouze zájemce ve věku od 65 let, který je současně vlastníkem nemovitosti. Výsledkem realizace důchodové renty jsou měsíční platby v požadované výši, které má senior jištěné zástavním právem. Současně s poskytnutím renty je zájemci o rentu zřizováno věcné břemeno doživotního bydlení a užívání předmětné nemovitosti.

Na české poměry je v případě důchodové renty, jež poskytuje shora jmenovaná společnost, zajímavostí také fakt, že ve smluvním vztahu s poskytovatelem renty má jednoznačně výhodnější postavení vždy klient - senior. Společnost poskytující rentu chce tak vybočit z řady společností, praktikujících při své obchodní činnosti nekalé praktiky a těžících z často ne příliš orientovaných klientů. Naopak strategií společnosti KRÁLOVSKÁ REALITNÍ je transparentnost a zajištění práv a zájmů klienta na nejvyšší právní i obchodní úrovni.