OCHRANA KLIENTŮ

Shrnutí ochrany klienta

  • Je možné přijít o bydlení? Není. Bydlení a užívání nemovitosti je zajištěno věcným břemenem, které požívá obdobnou zákonnou ochranu jako např. vlastnické právo.
  • Co když plátce penze + přestane peníze posílat? Je PENZE PLUS nějak chráněná? Ano. V takovém případě má klient možnost odstoupit od smlouvy a získat nemovitost zpět do svého vlastnictví s tím, že všechny vyplacené částky není povinen poskytovateli penze + vracet, neboť tyto propadnou příjemci jako smluvní pokuta.
  • Je zde i jiný způsob ochrany? Ano. Nabízíme stejný způsob ochrany, které využívají pro zajištění svých práv např. banky. Aby si banka zajistila, že budou klienti splácet pravidelně hypotéku, dochází současně s poskytnutím úvěru ke zřízení zástavního práva na nemovitosti. Obdobně mají naši klienti zajištěné platby penze + zástavním právem, které je zřizováno současně s odprodejem jejich nemovitosti.
  • Může společnost nemovitost prodat? Nemůže. Do katastru nemovitosti je spolu se zástavním právem vloženo věcné právo "zákazu zcizení".
  • Může společnost část nemovitosti pronajmout někomu cizímu? Nemůže. Věcné břemeno je zřizováno v rozsahu užívání celé nemovitosti ve prospěch seniora.
  • Co když dojde k úpadku společnosti? Budu se muset z nemovitosti vystěhovat? Ne!  V případě, že bychom se dostali do platební neschopnosti a náš majetek měl být prodán např. v dražbě, věcné břemeno je trvale nedotknutelné a přetrvává v nezměněné podobě nadále, bez ohledu na změnu vlastníka nemovitosti. Zde je nutno připomenout existenci zástavního práva klientů, které by v případě prodeje nemovitosti chránilo v první řadě seniorův nárok na jednorázové doplacení zbývajících částek renty.